Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Polityka prywatności i cookies  serwisu https://www.zeta-notebooks.pl

Rozdział I
Definicje

 1. Administrator danych osobowych — Zeta-notebooks Zuzanna Wiśnioch z siedzibą przy ul. Godziszowskiej 4b 04-882 Warszawa,  NIP 9521852868, REGON 140697805, zwany dalej „Administratorem”.

 2. Pliki Cookies — należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

 3. Serwis — strona internetowa Administratora https://www.zeta-notebooks.pl

 4. Ustawa — Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Dz. U. 2016r. poz. 922 z póź. zm.

 5. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1).

 6. Użytkownik — podmiot korzystający z serwisu Administratora, który będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiąże się do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności i cookies.

 7. Urządzenie końcowe —  urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

Rozdział I
Informacje ogólne

 1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności i cookies jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków zawartych w powyższej Polityce.

 2. Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Rozdział II
Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.

 5. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy.

 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do:

  1. dostępu do treści swoich danych,

  2. sprostowania swoich danych,

  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  4. przenoszenia swoich danych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie

  7. wniesienia skargi do GIODO gdy, uzna iż przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy Ustawy i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016r.

Rozdział III
Polityka Cookies

 1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

 1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

 2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Serwisu.

 3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies.

 1. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

 2. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

 3. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z Serwisu Administratora.

 4. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika;

  2. nazwę stacji klienta;

  3. identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;

  4. czas nadejścia zapytania;

  5. kod żądania http;

  6. kod odpowiedzi http;

  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link), w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

  8. informacje o przeglądarce użytkownika;

  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 5. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności i cookies  Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.